Allt färre begravningar i Sthlm

Något som blir allt vanligare är begravningar utan ceremoni och detta märks framförallt i storstäder såsom Stockholm – men fenomenet är dock inte unikt för just huvudstaden utan är återkommande över hela Sverige.

Händer bildar hjärtaNär någon dör hålls vanligtvis en begravningsceremoni och den kan antingen vara borgerlig eller kyrklig där de anhöriga valt ut vackra kistor som efteråt sänks ned i jorden. Ceremonin är alltså den stund där efterlevande får ta farväl till tonerna av musik och psalmer som väljs ut och spelas, och som enligt Sveriges Radio är viktig för själva ceremonin. Men något som blir allt vanligare, och framförallt i Stockholm, är att fler begrav utan någon som helst begravningsceremoni alls. Det skriver Dagens Nyheter om och enligt tidningen har antalet ceremonilösa begravningar fördubblats på bara två år i Stockholm. Något som tidningen bland annat förklarar med att storstadsborna i sin stressade livsstil helt enkelt inte har tid att ställa till med begravning och istället väljer att boka begravningen via nätet i paketform där det sällan erbjuds någon form av ceremoni i paketpriset. Men för vissa handlar det om att hedra den avlidnes sista önskan, vilket tidningen också skriver om. Till exempel berättar man om Marielle som begravde sin syster utefter hennes sista önskan som var att hon inte ville ha någon religiös ceremoni utan önskade istället att hennes aska skulle spridas på Blidö, där hon haft sitt lantställe, i en minneslund och utan någon gravplats. Något som Marielle alltså hedrade.

Inte bara i Stockholm

kors andar religionNågot om ceremonilösa begravningar att uppmärksamma är att det inte enbart rör sig om Stockholm. Även andra städer är fyllda av ”direktare” som ceremonilösa begravningar benämns av branschfolk. I fjol var till exempel var tionde begravning utan ceremoni i Stockholm vilket motsvarar nio procent och till hela landet sett siffran istället drygt 4 procent. Och detta är något som inte bara uppmärksammats här i Sverige, utan även i den svensktalande delen av Finland. I nyhetstidningen svenska YLE citerar man bland annat Marielle när hon säger till Dagens Nyheter att det sorgesamma med att välja direktkremeringar är om man gör detta för att undvika att prata om döden. Och visst är det många som väljer ceremonilösa begravningar av den anledningen också, men vad Ulf Lernéus som är VD för Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF och Göran Sporre som driver en begravningsbyrå istället tror är att det mest har med priset att göra. Till den finlandssvenska tidningen säger de bland annat att direktkremering och begravning utan ceremoni är ett paket som man kan välja online och att det alternativet ofta är billigare än att ställa till med vanlig begravning – trots att just själva ceremonin i Sverige faktiskt är kostnadsfri.