Att låta den avlidne vila

Det är mycket man ska tänka på vid begravning av en närstående, med allt från att följa den dödes önskningar till alla de anhörigas olika tycken och smak, inte sällan med en smärre fejd inom släkten som följd, något som man gärna vill undvika givetvis.

a-listan.se2I Sydsvenskan kan vi läsa att just begravningar kan leda till bittra familjefejder och strider inom släkten, med orsaker som att det kan vara olika hur man tolkar den sista viljan, att veta var personen egentligen hörde hemma. Det är ju en sak var personen i fråga föddes och sedan var den levde kanske delar eller hela sitt liv. Det enda som står i lagstiftningen är att man ska ta hänsyn till den avlidnes önskemål, men det kan trots detta bli bråk och meningsskiljaktigheter mellan syskon och nära släktingar.

Även i SvD kan vi läsa att striderna mellan anhöriga ökar när det gäller just begravningar och gravsättning, sedan år 2011 har flera hundra fall nått domstol. Så länge ett beslut inte vunnit laga kraft kan inte aska spridas ut som önskat eller en gravsättning genomföras, vilket kan försena saker avsevärt. Valet av gravplats är det vanligaste spörsmålet i grälen mellan anhöriga.

Gravsättning till sjöss?

Men det som vi kan läsa om i HD kanske kan vara lite av en mellanväg, det är nämligen att det blir allt vanligare att gravsätta till sjöss, där anhöriga sprider askan av den avlidne ner i havet. Och kanske känns detta mest rätt, särskilt om personen i fråga varit mycket till sjöss i sitt liv, tyckt om havet och dessutom varit en fiskentusiast, som den vi faktiskt kan läsa om i just artikeln i HD. Dessutom är det ganska fint att tänka på sin mamma eller pappa när man är till havs istället för att kanske besöka en kyrkogård, även om detta också är fint och något som säkerligen de allra flesta ändå vill. Men begraver man till sjöss så slipper man även kostnader och gravskötsel, något som kanske kan tära på en om en inte har tillräckligt med tid för att hantera det.

Men hur man än vill göra för man nog hålla i minnet att den avlidna själv nog verkligen inte hade velat att man bråkade om sådana saker så pass att det gick upp i domstol, det kanske inte är det mest respektfulla när man tänker till. Oberoende om man vill låta sin närstående vila bland gravstenar eller vågor så får man visa lugn och vara bete sig värdigt.