Att planera sin begravning

Det blir allt vanligare att svenskar själva planerar hur de vill att deras begravning ska gå till. Detta gäller inte bara äldre, utan många yngre gör det också. Det finns flera skäl till detta.

Att planera sin egen begravning är inte helt nytt. Redan 2004 kunde man läsa i Kristianstadsbladet om att det blivit betydligt vanligare att tänka igenom sin egen jordfästning. Sedan artikeln publicerades har det blivit än vanligare. Den som gör en sökning på nätet hittar artiklar om hur bl.a. Britney Spears har planerat sin egen jordfästning. Det kan kännas lite makabert att läsa om detta, men det är bra att fler blir medvetna om denna möjlighet, och kändisar är bra på att dra uppmärksamhet till en fråga.

Vad beror det på

Att det blivit vanligare beror bland annat på att vi tänker mer på döden idag. Tidigare pratade man inte om livets slut på samma sätt som idag, vilket gjorde det svårare att tänka sig hur man själv skulle reagera om en anhörig gick bort. Av denna anledning väljer många idag att underlätta sina anhörigas sorgearbete genom att planera sina egna begravningar. Då kan de anhöriga följa den avlidnas instruktioner.

Begravningsbyrån Fonus tillhandahåller en tjänst, Vita Arkivet, där man kan skriva in hur man vill ha sin begravning. De anhöriga kan sedan ta del av detta dokument, för att veta var den avlidna vill att begravningen ska hållas, vilken musik som ska spelas, om den avlidna kan tänka sig att donera organ.

Kanske har den här trenden också att göra med den ökade andligheten i samhället, och också med den ateism som ökar som ett motreaktion på detta. Det blir allt viktigare hur man blir begravd, vare sig det rör sig om en religiös eller en borgerlig ceremoni, och fler och fler vill förvissa sig om att ceremonin blir som man vill ha den.