Att skriva ett testamente

Döden kan komma plötsligt. Därför är det viktigt att fundera på hur man vill att ens tillgångar ska funderas när man själv inte är i livet.

De flesta av oss vill inte tänka på vår egen bortgång. Men samtidigt vill vi kunna bestämma vad som ska ske med våra tillgångar när vi inte längre är kvar på jorden. Därför bör man skriva ett testamente, och fundera på hur man vill ha det när man inte längre kan vara med sina nära och kära.

Den arvsrättsliga lagstiftningen i Sverige gör att vissa alltid ärver. Man kan säga att det finns en obligatorisk arvsrätt. Det innebär att en förälder inte kan förhindra att en del av arvet tillfaller barnen. Denna bit av arvet kallas för laglotten.

Sedan finns det också fall där det förhåller sig precis tvärt om. Sambor ärver inte varandra, om detta inte anges i testamentet. Särkullbarn, alltså barn som den avlidne har från ett tidigare förhållande, kan gå miste om sin laglott om de inte blir informerade om dödsfallet. Om man har särkullbarn och vill att något särskilt ska tillfalla dem bör man specificera detta i sitt testamente. Mer om den särskilda problematik som är förknippad med särkullbarn och arvsrätt finns att läsa här.

Har man en familjesituation som är det minsta komplicerad – om man exempelvis är särbo eller har särkullbarn – bör man anlita professionell hjälp när man ska upprätta sitt testamente. Detta kostar ungefär 1000 kronor och uppåt. Om familjeförhållandena däremot är enkla kan man skriva sitt testamente själv, utan juridisk hjälp. Det är dock viktigt att följande krav uppfylls:

  1. Testamentet ska vara skriftligt.
  2. Det ska tydligt framgå att det rör sig om ett testamente.
  3. Dokumentet ska vara daterat, och bevittnas av två vittnen som närvarar när den som upprättar testamentet skriver under det. Vittnena får inte vara medtagna som arvingar i testamentet, och de får inte vara släkt med den som upprättar testamentet, eller med personer som kommer att ärva.

Att skriva ett testamente har blivit mycket lättare, tack vare internet. I den här artikeln i Ica-Kuriren finns flera nyttiga länkar till sajter med bl.a. färdiga mallar, som man kan använda när man skriver sitt testamente.

Observera att man kan behöva skriva testamente mer än en gång i livet. Man brukar säga att ett testamente är ett levande dokument., som ska förändras när livet förändra. Giftermål, skilsmässor, födslar och dödsfall ger alla upphov till förändringar i testamentet.

Viktiga ord

Ett testamente är ett juridiskt dokument, vilket innebär att det är förknippat med ett visst språk och vissa termer. Även om det kan kännas ovant är det bra att använda dessa termer, för det juridiska språket har den fördel att det är mycket exakt. Om man använt korrekta termer blir det lättare för de efterlevande att förstå vad man menar, även om de kanske måste anlita hjälp för att förstå termerna. Följande begrepp är särskilt viktiga:

  • Bröstarvinge – släktingar i rakt nedstående led, alltså barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Lagen gör ingen skillnad på biologiska och adopterade barn och barnbarn.
  • Särkullbarn – den ena partens barn i ett förhållande.
  • Full äganderätt – rätt att disponera fritt över arvet.
  • Fri förfoganderätt – rätt att fritt disponera arvet, men med ett viktigt undantag: man får inte testamentera bort det.