Fler väljer borgerligt

När en närstående går bort är det tradition att hålla begravningsceremoni, men det är inte nödvändigtvis att denna behöver vara kyrklig – ända sedan kyrkan för omkring 15 år tillbaka i tiden har allt fler valt att hålla borgerliga begravningar istället.

”Trenden syns mest i storstäderna, men märks över hela landet, rapporterar SVT i en granskning. Högst andel borgerliga begravningar har Stockholm och Uppsala län, med 12,1 procent. Lägst andel finns i Värmland och Dalsland med bara 4,8 procent. Riksgenomsnittet är 10,3 procent.” läs mer här.

grav-doden-sorgSom citatet avslöjar ovan är det främst i Stockholm och storstäderna som allt färre begravningar hålls till förmån för den borgerliga begravningen istället. Vad detta beror på har man dock inget konkret svar på, men man kan se en ökning av dessa begravningar sedan kyrkan separerades från staten. Sedan dess har denna form av begravningar nämligen till antalet femfaldigats och främst alltså i storstäderna.

Vad är en borgerlig begravning?

Kort förklarat kan man säga att en borgerligbegravning, till skillnad från den kristna, inte behöver innehålla religiösa förtecken och de efterlevande har större inflytande över hur ceremonin ska genomföras. Likaså behöver den som begravs inte heller vara medlem i Svenska Kyrkan och även om personen är det går det bra att välja denna typ av begravning i alla fall. Men vem är det som leder begravningen? Många begravningsbyråer erbjuder faktiskt borgerliga begravningsförrättare och vissa kommuner har dessa förrättare särskilt utsedda. Själva ceremonin hålls i ett begravnings- eller krematoriekapell, men man kan också välja att ha denna på annan plats – till exempel hemma eller utomhus på utvald plats. Så kanske är det inte så konstigt att allt fler väljer borgerligt framför kyrkligt med tanke på att man själv har så mycket mer att säga till om.