Fler väljer borglig begravning

Vi människor är inte odödliga och vi får inte bli nedgrävda eller spridda varhelst vi skulle vilja. Vad vi dock kan påverka är hur vi vill att vår begravningsceremoni ska bli och en tydlig trend visar att allt fler väljer borgliga begravningar. 

922681-white-rose-flower-arrangementAllt fler väljer borgliga begravningar och för en begravningsbyrå betyder det att det blir mer planering och mer intimt och personligt. I en artikel från Sveriges radio kan man läsa att det i Västmanland ökat otroligt mycket med borgerliga begravningar: 13 % av alla begravningar 2014 var borgerliga begravningar och 2007 var siffran 7,5 vilket visar på att det enbart på några år har blivit en ökning.

Kommer rätt i sorgearbetet

Att allt fler väljer att ha en borgerlig begravning betyder att man har lite mer att säga till om i fråga om hur själva begravningsceremonin ska gå till och detta kan leda till att sorgeprocessen är blir smidigare då man får göra på just sitt sätt och det man anser passar den bortgångne. Dock har det blivit svårare att få plats med de borgerliga begravningarna skriver hd.se då det blivit ett sånt ökat tryck. Många församlingar har ingen neutral plats som man kan erbjuda. Man kommer nu att ta upp detta fråga för att i framtiden kunna tillgodose behovet av borgerliga begravningar och att möta de förväntningar som människor har. För vissa församlingar krävs det att man i olika kapell tar ned kors och fönsternischer för att skapa en så neutral mark som möjligt.

Vidare kan man läsa i en annan artikel från Sr.se att begravningstraditionerna skiljer beroende på ens bakgrund, vilket även gör att man mer och mer måste öppna upp och erbjuda valfrihet. För visst ska den sista vilan bli så bra, smärtfri och vacker som möjlig?