Så blir begravningen fin trots restriktioner

Det är speciellt att begrava någon under den rådande pandemin. På grund av smittspridningen finns det restriktioner för hur många personer som får närvara på en begravning. Det går trots det att få en fin och minnesvärd ceremoni.

Att begrava en närstående i coronatider är en speciell situation. För att förhindra smittspridning finns det särskilda restriktioner för begravningar. Under begravningsceremonin får max 20 personer delta exklusive personal som finns på plats. Vill du ha hjälp med en begravning och bor i Göteborg ska du kolla fjallmansbegravning.se som har lång erfarenhet av begravningar. De kan hjälpa dig med allt det praktiska kring begravningen och finns där som stöd om du undrar över något. De har egna florister, jurister och kan anordna transporter. De kan också hjälpa till att livesända ceremonin om det finns många personer som vill delta men inte ryms i lokalen. Även om det bästa för sorgearbetet är att få närvara på begravningen är detta det näst bästa alternativet.

“Den som vill närvara digitalt kan göra det live genom begravningsbyråns webbsida.” Läs mer här.

Begravningen kan bli minnesvärd ändå

Att ha en ceremoni med endast de absolut närmast sörjande behöver inte vara negativt. Det kan bli en mycket fin och meningsfull begravning ändå. Om du önskar går det alltid ha en större minnesstund senare när omständigheterna tillåter det. Det går även att senarelägga begravningen om kroppen kremeras. Om du vill ha en kistbegravning måste begravningen ske inom en månad efter dödsfallet. För att skjuta upp en kistbegravning behöver du tillstånd från Skatteverket.