Välj en lokal begravningsbyrå

Det finns hundratals begravningsbyråer runt om i Sverige och då det är mycket att tänka på och hålla reda på kring en begravning är det värt att ta hjälp av en begravningsbyrå. Gärna en lokal begravningsbyrå då de oftast erbjuder bäst service i, och har bäst koll på, området.

Bestämmer du dig för att anlita en begravningsbyrån finns det, som nämnt, många att välja bland. Fråga dig fram, prata med de olika byråer du överväger, och försök att finna den byrå som är bäst för dig. Det skiljer sig hur byråerna arbetar, kostnaderna kan variera stort och det är inte alla som är öppna även för dem som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan. Anlitar du Fenix Begravning i Örebro får du en lokal byrå som med omsorg stöttar och vägleder dig i planeringen. Fenix ser dig inte som en kund utan som en medmänniska som de ska stötta och hjälpa genom en svår stund i livet.

Tänk på detta vid planering av begravning

begravningOm du planerar begravningen själv, utan hjälp av en begravningsbyrå, är det ett par saker att tänka på. I Sverige ska begravning ske inom en månad och du behöver fundera på om personen ska kremeras och i så fall om urnan ska gravsättas eller du ska sprida askan, även plats för begravningen. Ta gärna reda på om den avlidne hade några särskilda önskemål. Detta kan du göra genom att kolla det vita arkivet. Fundera också på om ni ska ha en minnesstund.

Väl en lokal begravningsbyrå

En lokal begravningsbyrån är väl förankrad i området och hjälper dig med själva ceremonin, minnesstunden, blommorna, bouppteckningen, dödsboet med mera. Du väljer själv vad du vill ha hjälp med, du behöver inte tacka ja till alla tjänster som erbjuds men det är skönt att ha någon att hålla i handen i en svår stund. Det är svårt som efterlevande att förstå hur mycket det är att göra och att ta ställning till i relation till en begravning. Från var personen ska begravas till vilka bekanta som ska bjudas in och vad som ska serveras på minnesstunden.